Technik masażysta (325402) - zapis on-line do szkoły

Organizacja kształcenia 

NAUKA TRWA 2 LATA, 4 SEMESTRY - E-LEARING

Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym: soboty i niedziele, organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku, konieczności posiadania matury,przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe tytuł technik masażysta z kwalifikacją MS.01. Świadczenie usług w zakresie masażu. Egzamin potwierdzający kwalifikację MS.01. odbywa się pod koniec drugiego roku.

Zawód szczególnie polecany jest dla nauczycieli wychowania fizycznego, specjalistów odnowy biologicznej, techników usług kosmetycznych, rehabilitantów, trenerów fitness, pielęgniarek i położnych. 

Kwalifikacje:

MS.01. Świadczenie usług w zakresie masażu 

Słuchacz po ukończeniu szkoły dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych : 

 • wykonywania masażu medycznego; 
 • wykonywania drenażu limfatycznego; 
 • wykonywania masażu metodą Shantala; 
 • wykonywania masażu sportowego; 
 • wykonywania masażu kosmetycznego i profilaktycznego; 
 • obsługiwanie sprzętu i aparatury medycznej stosowanych podczas masażu; 
 • prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne. 

 

Perspektywy zatrudnienia 

 • Przychodnie,Szpitale, Kliniki, 
 • Zakłady Rehabilitacyjne, Uzdrowiska, 
 • Ośrodki Pomocy Społecznej, 
 • Zakłady Opiekuńczo- Lecznicze, 
 • Kluby Sportowe, 
 • Gabinety Odnowy Biologicznej, Gabinety Kosmetyczne, 
 • Własny Gabinet Masażu. 

 

Zawód poszukiwany w Polsce jak i za granicą. 

 

PLAN NAUCZANIA

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Bezpieczeństwo i higiena pracy,

Podstawy działalnośći gospodarczej,

Język obcy zawodowy,

Propedeutyka zdrowia,

Podstawy psychologii pedagogiki i socjologii,

Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia,

Organizacja ochrony zdrowia,

Język migowy,

Technologia informatyczna,

Teoretyczne podstawy masażu,

Anatomia z fizjologią ,

Zarys fizjoterapii,

Wybrane zagadnienia kliniczne

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Pracownia masażu,

Diagnostyka i systematyka ćwiczeń w masażu medycznym,

Metodyka masażu sportowego,

Metodyka masażu kosmetycznego i profilaktycznego

Organizacja i stosowanie masażu leczniczego

Praktyka zawodowa(w II sem.i IV sem po 2 tyg ):

- w Oddziałach szpitalnych 

- w Zakładzie Usprawniania Leczniczego