Technik sterylizacji medycznej (321104)  - zapis on-line do szkoły

Organizacja kształcenia 

NAUKA TRWA 1 ROK, 2 SEMESTRY - E - LEARNING

Zajęcia odbywają się  w soboty i niedziele . Organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku, konieczności posiadania matury, przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, oraz dyplom po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe MS.18 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

Kwalifikacja: MS.18

Technik sterylizacji medycznej to nowy zawód medyczny. Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia.

Do zadań zawodowych technika sterylizacji medycznej należy: mycie i dezynfekcja manualna narzędzi, przygotowywanie roztworów preparatów myjących i dezynfekcyjnych, mycie i dezynfekcja maszynowa narzędzi, kontrola procesu mycia i dezynfekcji, montaż narzędzi przed sterylizacją, kontrola sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym, pakietowanie narzędzi i bielizny operacyjnej,  sterylizacja narzędzi, bielizny operacyjnej i materiału opatrunkowego różnymi metodami, obsługa sterylizatorów, kontrola procesu sterylizacji, prowadzenie dokumentacji wszystkich wykonanych czynności.

Zabiegi naruszające ciągłość tkanek przeprowadzane są nie tylko w zakładach ochrony zdrowia, ale też w prywatnych gabinetach stomatologicznych, kosmetycznych czy studiach tatuażu. Zgodnie z przyjętymi standardami wszystkie narzędzia naruszające ciągłość tkanek muszą być sterylne.

Nieodpowiednio przeprowadzony proces dekontaminacji to jedna z przyczyn zakażeń.. Dlatego tak ważne zadanie można powierzyć tylko odpowiednio przygotowanym pracownikom.

W związku z nieustannym rozwojem wielu dyscyplin medycznych w których stosuje się tzw. narzędzia o małej inwazyjności tj. lasery, urządzenia elektroniczne, optyczne, implanty itp. powstało ogromne zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z dziedziny sterylizacji medycznej. Wybierając zawód technika sterylizacji medycznej jako pierwszy na rynku zdobędziesz kwalifikacje do wykonywania tego poszukiwanego zawodu!

Możliwość zatrudnienia:

Centralne sterylizatornie,
Punkty sterylizacyjne,
Gabinety stomatologiczne,
Gabinety kosmetyczne,
Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
Sterylizatornie w krajach Unii Europejskiej,