Słuchacze II roku wydziału technik usług kosmetycznych 07.03.2010 uczestniczyli w pierwszym próbnym egzaminie zawodowym. Kolejny próbny egzamin już 29.05.2010.