Słuchacze I roku wydziału technik usług kosmetycznych Medycznej Szkoły Zawodowej podczas badania właściwości chemicznych kosmetyków.