100% słuchaczy naszej szkoły zdało egzamin zawodowy w 2011 r.

Na ręce naszych absolwentów składamy serdeczne gratulacje.


Szczególne słowa uznania  kierujemy dla naszych najlepszych absolwentek, które osiągnęły najwyższe wyniki egzaminu zawodowego: Doroty Chronowskiej, Sylwii Migały, Anety Płuciennik (z etapu praktycznego), Natalii Fornal-Hudak, Doroty Chronowskiej, Elizy Baranowskiej (z etapu pisemnego z części pierwszej), Sylwii Migały, Moniki Jastrzębskiej, Doroty Kuczyńskiej, Pauliny Muszyńskiej i Doroty Chronowskiej (z etapu pisemnego z części drugiej).

Średnia wartość punktów z egzaminu w szkole była niezwykle wysoka. Z etapu pisemnego: z części pierwszej - 81,5%, z części drugiej 74,25%, a z etapu praktycznego 88,15%.