100% słuchaczy naszej szkoły zdało egzamin zawodowy w 2012 r.

 

Na ręce naszych wspaniałych absolwentów składamy serdeczne gratulacje.