96% słuchaczy naszej szkoły na II roku wydziału technik usług kosmetycznych zdało egzamin zawodowy w 2013 r.

68% słuchaczy naszej szkoły na I roku wydziału technik usług kosmetycznych zdało egzamin zawodowy w 2013 r.

Na ręce naszych wspaniałych absolwentów składamy serdeczne gratulacje.